พระเยซูเจ้ามิได้สอนให้มนุษย์ต้องรักพระเป็นเจ้าเท่านั้น แต่ยังสอนให้มนุษย์รู้จักรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองด้วย เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า และมนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นพี่น้องกัน ยิ่งกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า มนุษย์จึงมีพระเป็นเจ้าอยู่ในตัวเขา ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ได้ชื่อว่ารักพระเป็นเจ้าด้วย

 

ด้วยเหตุนี่พระเยซูเจ้าจึงได้บอกให้เพื่อนมนุษย์จงรักกันและกันเหมือนรักตัวเอง หรือจงรักกันและกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเรา ดังที่ได้กล่าวไว้ในพระวรสาร หลายตอนด้วยกันเช่น…

 

" จงรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตัวเอง " ( มธ.22:34-40 )

หรือที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า…

 

" นี่คือ…บัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน " ( ยน.15:12 )

นอกจากนี้พระเยซูเจ้ายังได้ย้ำเตือนเราให้รู้จักรักกันและกัน เพราะความรักมีกำเนิดมาจากพระเป็นเจ้า ผู้ใดไม่มีความรักในใจของตัวเอง ผู้นั้นก็ไม่รู้จักพระเป็นเจ้า ดังที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า…

 

" ท่านพี่น้องที่รัก
เราจงรักกันและกัน
เพราะความรักมาจากพระบิดาเจ้า
ผู้ใดรักก็ถือกำเนิดจากพระเป็นเจ้า และรู้จักพระองค์
ผู้ใดไม่รัก ก็ไม่รู้จักพระเป็นเจ้า
เพราะพระเป็นเจ้าเป็นองค์แห่งความรัก " ( 1ยน.4:7-16 )

Comment

Comment:

Tweet

Very nice site!

#39 By yrteroee (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-28 17:01

Hello! faeggcf interesting faeggcf site! I'm really like it! Very, very faeggcf good!

#38 By yiryyeow (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-28 16:55

Qualified paper writing service is guaranteed, whenever you open this Web page and purchase essays from the best company.

#37 By course work (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-08 08:00

Different people would like to find the phd thesis just about this good post. If they know about your good enough thought, they will credibly order the dissertation writing.

#36 By buy thesis (91.212.226.136) on 2012-01-09 09:52

The dissertation writing services are presently searching for your smashing idea just about this post for the example of thesis writing.

#35 By thesis writing service (91.212.226.136) on 2012-01-09 09:19

Internet is a gold mine for businessmen. But, not every person utilize that correctly! I do state that the online social bookmark company will be able to turn your business into a treasury.

#34 By bookmarking services (31.184.236.16) on 2011-12-22 05:57

I would never have thought that essay papers could be written well by the Write my essays for me options providing services.

#33 By Custom essay service (94.242.214.6) on 2011-12-06 09:51

Internet is full of papers writing services, but it is very important to buy essay writing or research paper at the trustworthy one.

#32 By custom essays (94.242.214.6) on 2011-12-05 06:09

I took 1 st home loans when I was a teenager and that supported me very much. However, I require the bank loan once more time.

#31 By home loans (94.242.214.7) on 2011-12-03 20:01

รักมิววววววววคนเดียว

#30 By (58.8.211.46) on 2010-08-30 19:14

ยนยนยน

#29 By (58.8.211.46) on 2010-08-30 19:13

เราจะรักพระองค์ให้มากกว่านี้กว่าที่เปนอยู่

ลูกจะรักพระองค์สุดจิตสุดใจสุดวิญญาณ

สุดความคิดของลูก

#28 By มีน (58.9.122.250) on 2010-08-04 19:36

<a href="http://ahzlecsrrsnqjil.com">ldchgnubmilifmg</a> http://mqsltwpcedplmuj.com [url=http://jaoniizuphaohni.com]enkhsvrjbhasrjj[/url]

#27 By ngzrcuvtks (94.102.52.87) on 2010-06-14 09:29

ดีมากคับ

#26 By ท็อป (124.121.63.94) on 2010-05-22 22:12

#25 By (58.9.105.240) on 2010-01-07 21:48

รจยรต

#24 By นนนน (118.175.88.45) on 2010-01-05 10:09

ป ปลื้ม

#23 By aRT (118.175.88.45) on 2010-01-05 10:06

ไอ้เหี้ย พ่อมึงตาย

#22 By Art (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:59

ไอ้ขี้เหม็น

#21 By Art (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:58

#20 By 21545848สวายน (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:56

เรารักพระเจ้าคร้าบบบบบบ *-* T_T

#19 By BANKANDBOM (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:54

รักมากกาฟ

#18 By อายป.6/4ชอบอายนะครับ (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:47

หฟกดพหำปด้หดหะพำฟหดด

#17 By 1243577 (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:45

#16 By (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:44

cry อิอิ*-*

#15 By อาย (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:41

#14 By (118.175.88.45) on 2010-01-05 09:40

ต่อไปนี้ลูกจะต้องแบกกางเขนที่พระองค์ประทานมาให้ลูก ลูกจะยอมรับภาระนี้
ลูกจะแบกมันพร้อมความรักที่ลูกมี และลูกจะทำความดีถวายพระองค์
ถ้าลูกเหนื่อยลูกจะขอร้องเรียกหาพระมารดาของพระองค์ เพราะถ้าจะให้ลูกใช้กำลังของลูกเองแล้วลูกคงแบกไม่ไหว มนุษย์อย่างลูกไม่มีกำลังเกินที่จะแบกมันคนเดียว ลูกเลยต้องร้องเรียกพระองค์ ลูกจะยอมโดนดูถูก ลูกจะยอมโดนกล่าวหา ลูกจะพยายามทำตัวให้สักสิต เพื่อลูกจะได้เชิญพระองค์มาประทับอยูในจิตใจข้าพเจ้า ถึงในบ้างครั้งลูกจะทำไม่ได้ลูกสัญาว่าลูกจะพยายามทำให้ได้

#13 By คนบาป (124.120.200.24) on 2009-12-24 15:05

อยากให้คนที่อ่านเว็บ จงกลับใจ และรักพระเจ้า พระเยซู ผู้ทรงรักลูกของพระองค์ทุกคน พระเจ้าเป็นสิ่งที่สัตว์จริงและเห็นจริงที่อาเมน

#12 By (119.42.69.211) on 2009-07-07 16:19

#11 By (124.120.219.130) on 2009-06-02 09:33

ความรักมาจาพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์เป็นองค์ความรัก

ไม่มีใครบอกว่ารักพระเจ้าได้ ถ้าผู้นั้นไม่รักเพื่อนมนุษย์ เพราะถ้าเขายังรักเพื่อนมนุษย์ที่มองได้ไม่ได้ เขาจะรักพระผู้เป็นเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไร

และไม่มีใครรักพระเจ้าได้ถ้าเขายังรักตัวเอง เพราะผมที่รักตัวเองก็ไม่คู่ควรกับพระองค์

พระองค์ตรัสว่าให้เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน สิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดสติปัญญา และสิ้นสุดกำลังของเรา นี้เป็นข้อแรก ส่วนข้อที่สองก็เหมือนกันคือให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง เราแปลเป็นไทยว่า รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ฟังแล้วดูดี แต่ผมคิดว่ามันขัดแย้งกัน เพราะถ้าเรารักต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เหมือนกับว่าเรารักเท่าเสมอกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งคิดว่าตรงกันข้ามกับที่พระเยซูตรัส พระองค์ตรัสว่าข้อแรกที่ให้เรารักพระเจ้า เหมือนกับข้อสองให้เรารักเพื่อนมนุษย์ ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าเราคิดออกได้อย่างไรว่ามนุษย์ต้องการความเราแบบไหน ก็ให้เรารักเพื่อนมนุษย์แบบนั้นคือสุดกำลังสติปัญญาความคิดอ่านเช่นเดียวกันกับที่เราจะต้องรักพระเจ้า

#10 By Dave (58.137.44.130) on 2009-04-01 14:51

I love jesus

พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรัก

แม้เราจะทำผิด พระองค์ก้อทรงรักเรา

เราควรให้อภัยยยย แม้เค้าจะไม่น่าให้อภัย

พระองค์ได้ตรัสกับข้าพระเจ้า

#9 By Earth-ty (118.174.87.159) on 2009-03-23 13:00


angry smile ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องทำใจไม่กระทำสิ้งใดๆ
big smile open-mounthed smile confused smile ที่เรารู้สึึกด้วยใจจรองว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องด้าน ความคิดและความประพฤติที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมมะเราต้องกล้าและบากบันที่จะกระทำ สิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความใถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมาขึ้นๆ ก็จะค้ำจุดส่วนร่วมรวมไว้มิให้เสืี่อมลงไป และจะช่วยให้ฝื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ
นี้คือคำสอนของพระเยซุเจ้า big smile

#8 By kanoon (58.64.118.112) on 2009-01-28 21:45

#7 By (202.143.163.226) on 2008-07-25 14:13

#6 By พลอย (118.175.88.45) on 2008-07-14 11:16

#5 By (202.44.7.67) on 2008-05-16 10:12

surprised smile

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

#3 By lamoon on 2008-01-15 14:34

เป็นแคทอลิกเหรอคะ embarrassed big smile

#2 By มุก on 2008-01-15 09:03

" เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น
มีเพียงแต่รักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
ขอจงโปรดสอนหัวใจ ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร
....รักเหมือนดังพระองค์ "

big smile จากบทเพลง รักวิเศษ โดย คจ.ไมตรีจิต

#1 By กวีปิศาจ on 2008-01-14 17:14